Kart-Gewichtsverdeling

KART AFSTELLEN - GFORCE BALANS - SIMULATIE

WELKOM BIJ KARTAFSTELLEN.NL | ENSCHEDE


SIMULATIE V.D. GEWICHTSVERDELING

MASSA IN COMBINATIE MET GFORCE is altijd aanwezig op de kart
Denk aan zwaartekracht en centrifugaalkracht en de combinaties hieruit!!! Centrifugaalkracht is in richting en verdeling naar alle bandcontactvlakken te simuleren


Dit is een enorme tool voor het afstellen en de setup van de kart. Deze informatie gaat naar wiskundige modellen die rekening houden met verschillende variabelen zoals de spoorbreedte, de hoogte, het caster, de ackerman instelling enz.

UITLIJNEN / GFORCE VERDELING

GESPLITSTE GFORCE vanuit de kart is in LINKS RECHTS VERDELING L<>R naar alle bandcontactvlakken te simuleren met deze tool

HOEKEN V.D. KRACHTVECTOREN

BRENGEN DE BALANS V.D. KART HEEL SNEL IN BEELD

DIT GEEFT DE JUISTE RICHTING TIJDENS HET SIMULATIEPROCES VAN POSITIONEREN VAN GEWICHT OP DE KART

KART AFSTELLEN FASE_1 [ZONDER TRACK-DATA]

BASIS AFSTELLING V.H. SIMULATIEMODEL = 100% BALANS = 100% SYMMETRISCH = 2D is balanceren op de weegbrug.


KART AFSTELLEN FASE_2 [INC. TRACK-DATA]

KART DYNAMISCH BALANCEREN = VECTOR KART ON TRACK BALANCE met de GPS-GFORCE-TRACK-BALANCE-COMPUTER = 3D Dit is het balanceren van gewicht inclusief de werking v.d. gemeten G-FORCES op de TRACK.

  SIMULEREN V.D. KART IS MOGELIJK MET:

 • TRACK-BREEDTE'S
 • CASTER
 • CAMBER
 • HOOGTE'S MASSA
 • MASSA VERDELING
 • BANDENDRUKKEN
 • VEERCONSTANTEN PER WIEL
 • BAND-CONTACT-OPPERVLAKKEN
 • LOAD-VECTOR-HOEK NAAR DE BANDEN
 • GFORCE [TRACK-DATA]
 • BOCHTENRADI [TRACK-DATA]
Ook het zwaartepunt v.d. rijder boven de achteras is bepaald (rijder L1.78mtr inc. helm).

Te weten 32 cm t.o.v. zitvlak onder 45 graden.
Bovenstaande data staan in de basis van de SIMULATIESOFTWARE.

Als voorbeeld volgt hieronder een kart aangedreven met een HONDA GX 390motor.

Dit is een zwaardere motor qua gewicht en de kart kan het best hierop opnieuw worden gebalanceerd
Deze kart configuratie (als voorbeeld), wordt idealiter eerst [Fase_1] op de weegbrug afgesteld.

Ook met eventueel BALLAST-gewicht kan dit simulatiesysteem uit de voeten en de meest optimale symmetrische afstelling bepalen.

2D & 3D: LOAD SIMULATIE
GEPROJECTEERD OP 4 KARTWIELEN

DOEL IS 100% SYMMETRIE & BALANS
DIT GEGEVEN IS GERELATEERD AAN DE HOEVEELHEID LOAD C.Q. GRIP VAN DE KART

DE KART MOET DAAROM MOGELIJK OPNIEUW AFGESTELD WORDEN (FINE TUNING) NAARMATE DE GRIP EN HIERDOOR DE G-FORCE VERANDERT

LOAD & UN-LOAD V.D. KARTWIELEN


Samen met de simulatie-instellingen in beeld gebracht
CG evenwichtmoment

Resultaat van de balans na simulatie

Simulatie resultaat

SIMULATIE MET LAGE GFORCE (0.2G)

BALANS RINGEN

-BUITEN-RING: is gesimuleerd resultaat van de LOAD in % op de KARTWIELEN aan de NIET belaste kart binnenzijde
-BINNEN-RING: is gesimuleerd resultaat van de LOAD in % op de KARTWIELEN aan de belaste kart buitenzijde

BALANS OPTIMALISATIE SIMULATIE


BELANGRIJK IN DE KART AFSTELLING: Het BELASTE gewicht op de BINNEN-RING moet van de voorwielen groter zijn dan het ONTLASTE gewicht op de BUITEN-RING van de achterwielen
Dit is een kruislings verband.

-We simuleren nu m.b.v. deze tool de via werkelijke gemeten waarden van massa, positie van massa op de kart (Fase1 meting)en de G-Forces(Fase2 meting) die werken op deze massa

-De gehele voorwiel-geometrie staat geprogrammeerd in de simulatiesoftware

-Goed zichtbaar is de transitie van de load van de achter-as naar de voor-as in een bocht, wat mede veroorzaakt wordt door het caster in de voorwiel geometrie

Dynamisch evenwichtsmoment 1.5G

Resultaat van de balans na simulatie met 1.5G

Simulatie resultaat met 1.5G

LET OP!!!
SIMULATIE MET HOGE GFORCE (1.5G)

SIMULATIE: G-KRACHTEN NU 1.5 G
LET OP BALANS V.D. KART VERSCHUIFT HIERDOOR!


BALANS OPTIMALISATIE SIMULATIE


AANDACHTSPUNT IN DE KART AFSTELLING:
In verhouding te veel gewicht op het achterwiel-rechts-achter
Zie het rode vlak in de BINNENRING v.d. ringgrafiek t.o.v. geel kleurig vlak van achterwiel-links-achter eveneens op de BINNENRING
We hebben het nu zichtbaar gemaakt dat de ACHTER-AS behoorlijk uit BALANS is naarmate de G-krachten toenemen.

BALANS OPTIMALISATIE SIMULATIE


AANDACHTSPUNT IN DE KART AFSTELLING:

CW=(RF+LR)/TOTAL#(LF+RR)/TOTAL

OPTIMALISATIE IS MOGELIJK


TWEE METHODES:
(1) HERPOSITIONERING VAN GEWICHT boven de achter-as
(2)Aanpassing in de spoorbreedte op LINKER- en RECHTERZIJDE v.d. kart

 • Van 2D naar 3D meet- en rekensysteem
 • Hoogteligging van massadelen geeft een dynamisch load to tire verschil en wordt per definitie niet meegenomen met een 2D weegbrug meting
 • Hierdoor ontstaat er verschil in balans prestaties van de kart tussen een 2D en een 3D afstelling
 • Dit verschil kan via 3D BALANCING in evenwicht worden gebracht
 • De GPS-GFORCE-TRACK-BALANCE-COMPUTER berekent vervolgens doorlopend de meest optimale CORRELATIE tussen de kart en de track
 • Dit is dan de [FASE 1 + 2] = optimale afstelling
puntmasssa4
Uiteindelijk is dit het beeld van de puntmassa load transfer vanuit 3D hoogteligging met de vectorlijnen en load-invalshoeken op de banden.